Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju - usporedni prikaz

Radna skupina imenova za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju u kojoj su ispred Udruge sudjelovali predsjednik Udruge i direktor Udruge, završila je dana 3. listopada, izradom radnog teksta Nacrta predmetnog Zakona koji će, nakon usuglašavanja s nadležnim ministarstvima, biti upućen na daljnju proceduru odnosno na e-Savjetovanje.

Slijedom navedenog, donosimo usporedni prikaz teksta važećeg Zakona i radnog teksta Nacrta Zakona, koji se može pročitati: OVDJE.

05.10.2018