Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja općih akata - HZZO

Dana 8. siječnja 2020. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja s javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (pdf)
  • Obrazloženje (pdf)

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja do 7. veljače 2020. godine na e-mail adresu zainteresirana.javnost@hzzo.hr .

8. siječnja 2020. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja s javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (pdf)
  • Obrazloženje (pdf)

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja do 7. veljače 2020. godine na e-mail adresu zainteresirana.javnost@hzzo.hr .

Plan savjetovanja s javnošću o nacrtima općih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2020. godini (pdf).

09.01.2020