Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Na portalu e-Savjetovanja u tijeku je savjetovanje koje traje od 27. kolovoza 2019. godine do 22. rujna 2019. godine
 
 

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

 
 

28.08.2019