[RADNO PRAVO] Seminar: Pravni aspekti plaća - 22.03.2018.

Seminar:
PRAVNI ASPEKTI PLAĆA
Zagreb, 22. ožujka 2018. u 10:30 sati, Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2
 
Više informacija i PRIJAVE: OVDJE.
1. a) PRAVNI ASPEKTI PLAĆA
- određenja plaća u različitim propisima 
- što je plaća temeljem Zakona o radu 
- način određivanja plaće (propisi, kolektivni ugovori, Zakon o minimalnoj plaći, pravilnici, ugovori o radu)
- primjena povoljnijeg prava
- prekovremeni sati
- uračunavanje dodataka na plaću kod minimalne plaće
- primjena povoljnijeg prava
- primjerena plaća
- mogućnost uvećanja i smanjivanja plaće
- naknada plaće
- zabrana prijeboja
 
b) PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA
- način određivanja plaća u javnim službama - pravni izvori
- problem obračuna plaća i dodataka na plaću koji proizlaze iz tumačenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
- problem obračuna plaća u školstvu
doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, dipl. iur.
 
2.  VJEŠTAČENJE PLAĆA 
- na što je potrebno obratiti pažnju?
- granice vještačenja plaće - problem razlikovanja pravnog i računovodstvenog određenja plaća
- ispravan način obračuna prekovremenih sati i dodataka na plaću
- problem obračuna plaća i dodataka na plaću koji proizlaze iz tumačenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
- obračun prekovremenog rada u zdravstvu i školstvu
- izv. prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, dipl. oec.

PREDAVAČI:
- doc. dr. sc. VIKTOR GOTOVAC, dipl. iur., katedra za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu
- izv. prof. dr. sc. VATROSLAV ZOVKO, dipl. oec., stalni sudski vještak za financije, javne financije, računovodstvo, poreze i informatiku
 
KOTIZACIJA:
790 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“ i članove UPUZ-a (o čemu molimo posebnu napomenu)
890 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga osoba 200 kuna manje, treća osoba besplatno.
 
PRIJAVA
1.     Putem e-maila: radno-pravo@radno-pravo.hr (uz navođenje sljedećih podataka: naziv tvrtke/ustanove, adresa, OIB, ime osobe koja dolazi na seminar, kontakt broj telefona)
 
2.     Putem weba: www.radno-pravo.hr
 
3.     Faksom: 01/4829-842 (uz navođenje sljedećih podataka: naziv tvrtke/ustanove, adresa, OIB,ime osobe koja dolazi na seminar, kontakt broj telefona, e-mail)

07.03.2018