[Predstavljamo] Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” u Zagrebu, osnovan je 1949. godine pod nazivom Higijenski zavod, a djelovao je kao stručna i istraživačka ustanova za sva pitanja s područja higijene i preventivne medicine. Godine 1994. Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba mijenja ime u Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, 2008. godine u Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, a 2014. godine u Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Zavod je danas vodeća ustanova u praksi i uslugama sustava javnog zdravstva (više na:.PDF) Republike Hrvatske. Djelatnosti Zavoda su javno zdravstvo, epidemiologija, zdravstvena ekologija, mikrobiologija, školska medicina, prevencija ovisnosti i zaštita mentalnoga zdravlja. Zavod je ujedno i nastavna baza Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Medicinskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ima sklopljene sporazume o suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Prirodoslovno-matematičkim i Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom u Zagrebu, Tekstilno – tehnološkim fakultetom, Kineziološkim fakultetom, Agronomskim, Veterinarskim, Prehrambeno – biotehnološkim, Stomatološkim fakultetom, Međunarodnim sveučilištem DIU Libertas, Zdravstvenim veleučilištem Zagreb, Zdravstvenim učilištem Zagreb i Veleučilištem Velika Gorica pa tako uspješno obnaša i svoju obrazovnu ulogu u zajednici.

Važan je i međunarodni sporazum sa Sveučilištem Alma Mater iz Salzburga, Podružnica Sveučilišta u Mariboru, za gerontološko javnozdravstvenu djelatnost na državnoj razini. S navedenim visokoobrazovnim ustanovama Zavod surađuje i na ERASMUS i HORIZON 2020 programima. Zavod ima uspostavljenu suradnju s vodećim javnozdravstvenim i znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo, Institut za medicinska istraživanja, Hrvatski veterinarski institut, Institut Ruđer Bošković, Državni hidrometeorološki zavod i dr., te u centralnoj i jugoistočnoj Europi (Slovenija, Austrija, Njemačka, Makedonija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora), ali i sa Sveučilištem u Bocvani i Gradom Kinshasom, DR Kongo.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ prepoznat je u svojim naporima za svrstavanje u centre izvrsnosti. S ponosom nosi naziv referentnih centara Ministarstva zdravstva i to na području zaštite zdravlja starijih osoba, bjesnoće, farmakoepidemiologije i ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, a u postupku je i ishođenje naziva Referentnog centra za dijagnostiku spolno prenosivih bolesti. 2013. godine Ministarstvo poljoprivrede definiralo je u Zavodu Državni referentni laboratorij za mikotoksine u hrani i hrani za životinje, a 2014. godine Laboratorij za provedbu analiza za utvrđivanje patvorenosti meda, čime je Zavod otvorio put za suradnju i umrežavanje s europskim referentnim centrima u sustavu sigurnosti hrane.

Među najznačajnijim projektima koje Zavod provodi ističu se: formiranje Mreže za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe, Oznaka kontrolirane kvalitete, Centar za sigurnost hrane, GeroS - sustav za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba te funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika, neodvojivo povezan s nacionalnim zdravstvenim sustavom CEZIH, model prehrambeno-gerontoloških normi za jelovnike u domu za starije i gerontološkom centru, Postupnik za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti, Pilot projekt „Individualno praćenje šećerne bolesti“ pomoću aplikacije za mobilne telefone (DiaVitas), koja je kreirana kako bi se na temelju medicinskih podataka personalizirali načini prehrane i vježbanja, Peludna prognoza, inovativna mobilna aplikacija namijenjena oboljelima od alergija, koju je razvio Portal PLIVAzdravlje, u suradnji sa Zavodom, Eko-škola u okviru sustava upravljanja okolišem ISO 14 001 i dr.

Grad Zagreb ulaže velike napore u očuvanju i unaprjeđenju stanja okoliša i održivog razvoja te u unaprjeđenju zdravlja i dobrobiti svih građana i budućih generacija pa slijedom toga i Zavod provodi čitav niz ispitivanja i kontinuiranog praćenja (monitoringa) zdravstvene ispravnosti okolišnih čimbenika u svrhu procjene utjecaja na zdravlje ljudi te stanja okoliša. Započeti projekt Ekološka karta Grada Zagreba osnova je u uspostavljanju ravnoteže između kvalitete životne sredine, zdravlja i životnih navika građana te prostorno – funkcionalne strukture grada.

Jedna od najznačajnijih javnozdravstvenih aktivnosti Zavoda jest upravo inicijativa za osnivanje Mreže za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC), prve europske organizirane skupine javnozdravstvenih, nastavnih i znanstvenih ustanova, fakulteta i laboratorija.

Glavni ciljevi djelovanja Mreže su:

  • poboljšanje zdravlja i gospodarstva u cijeloj regiji,
  • jačanje potrebe za osiguranjem standardizacije kontroliranja zdravstvene ispravnosti hrane,
  • poticaj testiranja i inspekcijskog nadzora te menadžment kvalitete (akreditacije i certifikacije hrane), kao temeljne djelatnosti u području sigurnosti hrane,
  • provođenje javnozdravstvenih programa koji za cilj imaju promoviranje zdravih prehrambenih navika te
  • daljnji napredak institucija koje educiraju buduće stručnjake i sudjeluju, izravno ili neizravno, u procesima proizvodnje i distribucije hrane.

Uz ove temeljne ciljeve, Mreža značajan doprinos ostvaruje i prema proizvođačima, odnosno distributerima prehrambenih proizvoda, pružajući im potporu u standardizaciji primarne proizvodnje, transporta, prodaje te kontrole dobavljača i roba. Uz to, proizvođačima je osigurana i stručna pomoć u usklađivanju s regulativom i standardima zemalja uvoznika, a provodit će se i specijalizirane edukacije, tečajevi, savjetovanja, simpoziji, kongresi te konferencije.

 

Naša je vizija, kao jednog od centara medicinske izvrsnosti u Republici Hrvatskoj, biti najbolja javnozdravstvena ustanova u široj regiji, a naša misija očituje se u pružanju usluga iz područja javnoga zdravstva, poštujući pritom najviše standarde društveno odgovornoga ponašanja i znanstveno utemeljenih spoznaja te nudeći korisnicima pouzdanost i kvalitetu po načelima zdravstvene izvrsnosti.“

-- Dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj NZJZ "Dr. Andrija Štampar"

 

web NZJZ: http://www.stampar.hr/hr

e-glasilo "Zdravlje za sve": http://www.zdravljezasve.hr/index.html

30.01.2018