[PREDSTAVLJAMO] 15 godina rada DZ Krapinsko-zagorske županije

Početak rada

Županijsko poglavarstvo na 31. sjednici održanoj 15. siječnja 2003. godine, donijelo je Odluku o spajanju domova zdravlja Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar u jedinstveni Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Krapini, Mirka Crkvenca 1, koji je započeo s radom 1. travnja 2003. godine.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije medicinski zbrinjava ukupno 129.160 stanovnika Krapinsko-zagorske županije te konstantno, od svog osnutka ulaže sredstva u uređenje novih ambulanti i ordinacija, rekonstrukciju postojećih, u vozila za sanitetske potrebe te nabavku i obnavljanje opreme.

Dom zdravlja posebice brine o budućim majkama, dojenačkoj i dječjoj populaciji te organizira tečajeve za trudnice, grupe za potporu dojenju, programe posvećene dentalnom zdravlju djece i druge slične aktivnosti. U proljeće svake godine također organizira Sajam zdravlja, s nizom javnozdravstvenih tema i poruka, o kojima informira i savjetuje zajednicu.  

 

Organizacijska struktura

Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u Domu zdravlja Krapinsko-zag županije organiziraju se slijedeće organizacijske jedinice:

 • Služba opće medicine,
 • Služba zdravstvene zaštite žena,
 • Služba zubozdravstvene zaštite,
 • Služba sanitetskog prijevoza,
 • Služba laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike,
 • Služba patronaže i
 • Služba specijalističko-konzilijarne djelatnosti i medicine rada.

Djelatnosti Doma zdravlja krapinsko-zagorske županije obavljaju se po Ispostavama (lokacije bivših domova zdravlja): Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar, na 32 lokacije.

Ukupan broj zaposlenika u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije je 289. Broj timova koji obavljaju osnovnu djelatnost u sklopu Doma zdravlja (ostatak timova je u koncesiji:

 

Inicijative

1. Dom zdravlja inicirao je i proveo u suradnji sa Specijalnom bolnicom Krapinske Toplice, općinama i gradovima na području bivše Općine Donja Stubica Pilot projekt „logopeda“.

Projekt financiraju gradovi i općine Donja Stubica, Oroslavje, Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice za djecu sa smetnjama u govoru.

Na taj način obuhvatili smo veliki broj djece koja bi inače sa roditeljima trebala putovati u Zagreb, a ovako logoped dolazi k njima.

 

2. Na inicijativu Udruge hemodijaliziranih pacijenata Krapinsko-zagorske županije, Dom zdravlja pokrenuo je akciju otvaranja hemodijalize na području Krapinsko-zagorske županije.

Danas imamo  hemodijalizu u prostorima Opće bolnice Zabok-Poliklinika IDC. Budući da zbrinjavamo oko stotinjak takvih bolesnika, smatramo da smo im na taj način znatno olakšali njihovu bolest.

 

 

 

 

3. Dom zdravlja u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom 2015. kreće s organizacijom palijativne skrbi. 1.4.2015. je prema prijedlogu posebnog programa s HZZO-om ugovoren mobilni tim palijativne skrbi.

 

 

Projekti

1. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije- prijavitelj je Krapinsko-zagorska županija, a Dom zdravlja KZŽ je partner na projektu.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Vrijednost projekta: 8 285 992,14 kn, od toga bespovratna sredstva 7 033 055,95 kn.

U sklopu projekta:

 • manji infrastrukturni radovi u vrijednosti 2 971 000,00 kn
 • nabava oprema u vrijednosti 4 791 700,00

2. Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja KZŽ- financirano iz Europskog socijalnog fonda, a projekt se provodi u sklopu Operativnog programa” Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020”

Vrijednost projekta je 10 550 568,28, razdoblje provedbe je od 15.2.2018.-15.8.2023.

 • 5 specijalizacija iz obiteljske medicine
 • 4 specijalizacije iz pedijatrije
 • 1 specijalizacija iz ginekologije i opstetricije
 • 1 specijalizacija iz radiologije

Edukacija i usavršavanje

Znatan broj liječnika opće/obiteljske medicine uputili smo na specijalizaciju iz opće/obiteljske medicine te su oni danas specijalisti u ordinacijama opće/obiteljske medicine. Trenutno  se 17 liječnika nalazi na specijalizaciji (11 iz projekta).

Patronažne sestre, medicinske sestre i medicinski tehničari kontinuirano se educiraju te se svake godine izrađuje  Plan usavršavanja medicinskih sestara i tehničara.

S Medicinskim fakultetom Osijek – preddiplomski studij Sestrinstva Pregrada te sa Sveučilištem Sjever imamo ugovor o poslovnoj suradnji oko provođenja praktičnog djela studija gdje polaznici studija stručnu praksu obavljaju s našim patronažnim sestrama.

Koncesije

Među prvima u Republici Hrvatskoj proveli smo zajedno sa Županijom proces koncesije primarne zdravstvene zaštite, ali vodeći pri tome računa da i na dalje minimalno 30% ordinacija ostane u sklopu Doma zdravlja.

Izdvajaju se dvije specijalističke ordinacije obiteljske medicine,  jedna ordinaciju dentalne medicine te patronažna služba Ambulante u Jakovlju  te su pripojene u Dom zdravlja Zagrebačke Županije.

Zavod za hitnu medicinu

1. studenog 2011. godine s radom započinje Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije daje na korištenje prostor, opremu i ljude za rad Zavoda. Za područje Krapinsko-zagorske županije Dom zdravlja je organizirao posebno dežurstvo iz obiteljske medicine u Zaboku.

Vozni park

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije posjeduje ukupno 76 vozila, pretežno sanitetska i osobna za potrebe patronažne službe. Sva vozila su opremljena suvremenim navigacijskim sustavom za praćenje kretanja vozila čime upravljamo boljom iskoristivošću vozila kroz dispečerski centar sanitetskog prijevoza te smanjujemo „prazan hod“.

Planovi

 • Realizacija projekta „Poboljšanje pristupa PZZ u Domu zdravlja KZŽ (3/2019.)- rekonstrukcija 9 ambulanti DZ KZŽ.
 • Uređenje nove ambulante dentalne medicine u Bedekovčini i Krapini.
 • Daljnje preuređenje u ambulantama Zlatar Bistrica, Konjščina, Budinščina i Pregrada.
 • Uređenje patronaže i RTG kabineta u Klanjcu i ambulante obiteljske medicine u Pregradi.

Ulaganje u ljudske resurse:

 • 2018.: realizacija dvije specijalizacije - fizikalna medicina i medicina rada.
 • 2019.: specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

 

 

Autorica:

Nada Dogan, dr.med.spec.obit.med., ravnateljica

web: https://www.dzkzz.hr/

02.05.2018

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica