[NN 79/2019] Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja - pokretanje postupka pregovora

Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske,
 
U Narodnim novinama broj 79/19 objavljena je Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske, sukladno kojoj je direktor Udruge mr. Dražen Jurković, dr.med., imenovan članom pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.
 
 

28.08.2019