[NN 22/2020] Odluka o osn. za sklapanje ugovora o provođenju ZZ iz obvez.zdrav.osig. - Izmjene i dopune

U "Narodnim novinama" br. 22/2020 od 28. veljače 2020. godine, objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; više na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_22_558.html

 

02.03.2020

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica