Obavijest o završetku stručnog osposobljavanja i o raspoloživosti za zasnivanje radnog odnosa Željke Bogović, mag.iur.

Poštovane ustanove - članice Udruge,

Ovim putem želimo Vas obavijestiti kako je u Udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske sa stručnim osposobljavanjem završila pripravnica pravnog usmjerenja Željka Bogović, mag.iur koja je tijekom stručnog osposobljavanja bila uključene u mnogobrojne stručne pravne poslove Udruge, kako slijedi:

  • upoznavanje aktualnih propisa (zakoni, pravilnici, kolektivni ugovori, odluke i dr.) vezano za sustav zdravstvene djelatnosti i zdravstvenog osiguranja; 
  • izrada pravnih akata (odluke, zapisnici, rješenja) za sjednice i sastanke Udruge;
  • priprema nacrta oglednih modela pravilnika za članove Udruge;analiza primjene pravnih propisa u zdravstvenim ustanovama;kontakt i pomaganje zdravstvenim ustanovama u tumačenju i primjeni  pravnih propisa te sastavljanje bilježaka i izrada analize za tijela Udruge;
  • sudjelovanje na stručnim sastancima tijela administracije u zdravstvu (Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje);
  • sudjelovanje pri izradi projekata vezanih za suradnju sa domaćim i inozemnim institucijama, priprema izvješća i dr.;
  • osobni kontakt sa pravnim službama u zdravstvenim ustanovama radi obrade potrebnih informacija;poslovi vezani za radne odnose;
  • prisustvovanje sjednicama tijela Udruge i vođenje zapisnika na sjednicama (Predsjedništvo, Nadzorni odbor, stručna društva);prisustvovanje savjetovanjima, Kongresima i drugim oblicima edukacije koje organizira Udruga;ostali poslovi iz pravne domene koji proizlaze iz programskih odrednica i programa Udruge, te programa rada stručnih društava.

Smatramo da je svojom uključenosti u rad Udruge i poslovima koje je obavljala upoznala sve razine  zdravstvenog sustava i stekla znanja i vještine potrebne za obavljanje zadataka u zdravstvu.  Stoga Vas molimo da nam se, ukoliko imate otvorene pozicije ili natječaje čije uvjete ispunjava naša kandidatkinja, javite s povratnom informacijom.

Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na ovaj e-mail  (info@upuz.hr) ili na broj telefona 01/6311-550.

S poštovanjem,

DIREKTOR:

Mr. Dražen Jurković, dr. med.

 

15.09.2017

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica