Obavijest o rezultatu natječaja za stručno osposobljavanje - rad bez zasnivanja radnog odnosa

Po Natječaju za prijem na stručno osposobljavanje - rad bez zasnivanja radnog odnosa, za radno mjesto stručnog suradnika - upravnog pravnika izabrana je kandidatkinja Ivona Brečić, bacc.admin.publ., koja u cijelosti ispunjava uvjete Natječaja.

26.09.2018