[NOVOSTI] Ministarstvo zdravstva i HZZO

A. Ministarstvo zdravstva:

Javni poziv za (su)financiranje projektne dokumentacije 2018. - zdravstveni turizam:
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages//2018%20Programi%20i%20projekti/2018%20Dokumenti%20razni//Odluka%20o%20objavi%20Javnog%20Poziva%202018.pdf

 

B. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje:

Odluke 22. sjednice Upravnog vijeća održane 27. ožujka 2018. godine:

http://www.hzzo.hr/wp-content/uploads/2013/10/Odluke-22.-sjednice-Upravnog-vije%C4%87a-odr%C5%BEane-27.-o%C5%BEujka-2018.-godine.pdf?b32def

 

 

19.04.2018