Novosti iz Ministarstva zdravstva i HZZO-a

A. Ministarstvo zdravstva:

1. Plan zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva, 2018.

https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages//2018%20Savjetovanje%20sa%20zainteresiranom%20javno%C5%A1%C4%87u//PLAN%20MZ%202018..pdf

NN 34/18:

2. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_34_662.html

 

B. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje:

1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_34_663.html

2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_34_664.html

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_34_665.html

 

12.04.2018

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica