Novo u "Narodnim novinama" br. 32/2019 i 33/2019

U "Narodnim novinama" br. 32/2019 od 29. ožujka 2019., objavljene su:

  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja se može pročitati: OVDJE.

 

  • Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite, koja se može pročitati: OVDJE.

U "Narodnim novinama" br. 33/2019 od 3. travnja 2019, objavljeni su:

  • Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima, koji se može pročitati: OVDJE.

 

  • Pravilnik o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka, koji se može pročitati: OVDJE.

04.04.2019