Novo u Narodnim novinama!

NN 118/18:

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2339.html

 

NN 119/18:

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_119_2394.html

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_119_2395.html

 

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_119_2396.html

31.12.2018