[NN 97/2019] Odluke - lijekovi te ortopedska i druga pomagala

U "Narodnim novinama" br. 97/2019 od 11. listopada 2019. godine, objavljene su:

1. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 

 

 

NN 97/2019, (1899), odluka, 11.10.2019.

 

2. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 

 

 

NN 97/2019, (1900), odluka, 11.10.2019.

 

3. 

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 

 

 

NN 97/2019, (1901), odluka, 11.10.2019.

 

4. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 

 

 

NN 97/2019, (1902), odluka, 11.10.2019.

 

5. 

Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 

 

 

NN 97/2019, (1903), odluka, 11.10.2019.

 

15.10.2019