[NN 94/2019] Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdrav. zaštite iz obveznog zdrav. osiguranja

U "Narodnim novinama" br.  94/2019 od 2. listopada 2019. godine, objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja se može pogledati na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_94_1851.html

04.10.2019