[NN 2/2019] Nove objave vezane za zdravstvo

Objave u "Narodnim novinama" br. 2/2019 od 4. siječnja 2019. godine:

1. Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_2_28.html

2. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini:
 
3. Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama:
Dodatak:
Vezano za Sporazum o osnovici (...):
SSZSSH: Objavljen Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama

08.01.2019