[NN 20/2018] Objavljena tri važna zdravstvena dokumenta

U "Narodnim novinama" br. 20/2018 od 1. ožujka 2017., objavljeni su slijedeći dokumenti:

1. Izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_407.html

2. Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_417.html

3. Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_418.html

05.03.2018