NN 130/2017: Zakon o pružanju usluga u turizmu i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

U "Narodnim novinama" br. 130/2017 od 27. prosinca 2017., objavljeni su slijedeći zakoni:

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koji se može pročitati: OVDJE.

2. Zakon o pružanju usluga u turizmu (uključujući i zdravstveni turizam), koji se može pročitati: OVDJE.

29.12.2017