Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju SKZ i dijagnostičke zdrav. zaštite iz obveznog zdrav. osiguranja (popuna Mreže)

11.12.2018. [HZZO] Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe
  • Natječaj (.pdf)
  • Ponuda na natječaj (.xls)
  • SKZZ djelatnosti (.xls)
  • Djelatnost fizikalne terapije u kući (.xls)
  • Popis zdravstvenih radnika i suradnika (.xls)
  • Upute za popunjavanje ePonude, ponudbenih podloga i priloga uz podloge (.pdf)
  • Upute za korištenje ePonude (.pdf)

12.01.2018