"Narodne novine" br. 36/2020

U "Narodnim novinama" br.36/2020 od 25. ožujka. godine, objavljeni su: 

Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_36_766.html
 
Pravilnik o nadležnosti, sastavu i načinu rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_36_767.html

Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_36_768.html

26.03.2020

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica