"Narodne novine" br. 104

U "Narodnim novinama" br. 104/2019 od 30. listopada 2019., objavljeno je:

- Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_104_2095.html

- Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_104_2105.html

 

04.11.2019