[MiZ] Održan sastanak s DZ na temu: Uloga i djelokrug rada koordinatora za palijativnu skrb

06.03.2019., Zagreb - U prostorijama Ministarstva zdravstva održan je Sastanak s domovima zdravlja, vezano uz uspostavu organizacijskih oblika palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj na primarnoj razini zdravstvene zaštite. 

Tema sastanka: Uloga i djelokrug rada koordinatora za palijativnu skrb
Sudionike sastanka, ravnatelje domova zdravlja i koordinatore za palijativnu skrb, pozdravio je i podržao državni tajnik prim. dr. Željko Plazonić u ime ministra zdravstva prof. dr. sc. Milana Kujundžića.

Uspostava sustava palijativne skrbi, uz jačanje interdisciplinarne suradnje, od velike je važnosti za Republiku Hrvatsku. Njezina važnost prepoznata je u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020., kao i u Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017-2020., koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske 18. listopada 2017. godine.

Palijativna skrb je interdisciplinarna u svom pristupu te svojim djelokrugom obuhvaća bolesnika, obitelj i zajednicu, a koordinator za palijativnu skrb povezuje sve dionike važne za razvoj i pružanje palijativne skrbi u županiji.
Ujedno, koordinator za palijativnu skrb  potiče i planira razvoj palijativne skrbi  na svom području, potiče međusobnu suradnju dionika, koordinira i vodi bazu podataka korisnika palijativne skrbi u županiji, koordinira rad i uključivanje volontera i organizacija civilnog društva u sustav palijativne skrb.

Koordinira ili organizira posudionice pomagala, koordinira programe edukacije iz područja palijativne skrbi, surađuje s predstavnicima lokalne samouprave, surađuje s drugim važnim dionicima palijativne skrbi  te informira građane i promiče palijativnu skrb.

Cilj uspostave sustava palijativne skrbi je koordinirano djelovanje dionika u pružanju palijativne skrbi, međusobna povezanost u zbrinjavanju, s konačnim ciljem poboljšanja kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima uslijed neizlječivih, uznapredovalih bolesti.

Na dan 28. veljače 2019.  godine  ugovoreno je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, 30 koordinatora za palijativnu skrb i 22 mobilna palijativna tima na primarnoj razini zdravstvene zaštite, odnosno u 18 županija pokrenut je postupak uspostave sustava palijativne skrbi i izdana su rješenja za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u 26 domova  zdravlja.

Izvor: https://zdravlje.gov.hr/vijesti/u-ministarstvu-zdravstva-odrzan-sastanak-s-domovima-zdravlja/3543

08.03.2019