[MiZ] Medicinski potpomognuta oplodnja - Izvješće o aktivnostima u 2017. godini

Godišnje izvješće o MPO aktivnostima u 2017. - Služba za biomedicinu

Djelatnost medicinski pomognute oplodnje (MPO) u Hrvatskoj uređena je Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji (NN 86/2012) i pripadajućim pravilnicima.Tehnički zahtjevi kvalitete i sigurnosti za područje MPO definirani su Direktivama Europske Unije (2004/23/EZ, 2006/17/EZ, 2006/86/EZ, 2012/39/EU, 2015/565/EU i 2015/566/EU) koje propisuju standarde kvalitete i sigurnosti u postupcima darivanja, prikupljanja, obrade.

Ministarstvo zdravstva nadležno je za implementaciju zahtjeva EU Direktiva u području MPO,izdavanje odobrenja za rad MPO ustanovama, upravljanje Državnim registrom,prikupljanje i obradu podataka i ključnih pokazatelja uspješnosti, izradu godišnjih izvješća u svrhu informiranja javnosti, stručne zajednice i Europske komisije, praćenje neželjenih događaja i reakcija iizradu godišnjih izvješća o ozbiljnim štetnim događajima i reakcijama, te dostavljanje istih Europskoj komisiji.

Izvješće za 2017. godinu može se pogledati: OVDJE.

08.01.2020

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica