[MiZ-HZZO] Objavljena dva nova javna savjetovanja

  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dana 16. studenog 2018. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja do 16. prosinca 2018. godine na e-mail adresu zainteresirana.javnost@hzzo.hr .„

  •  Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (.PDF)
  • Obrazloženje (.PDF)

19.11.2018