[MiZ] e-Savjetovanje: Aranžmani o postupcima inspekcije dobre kliničke prakse - Uredba (EU) br. 536/2014

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 20. ožujka 2018. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/556 оd 24. ožujka 2017. o detaljnim aranžmanima o postupcima inspekcije dobre kliničke prakse u skladu s Uredbom (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća. Javna rasprava traje do 30. ožujka 2018. godine.

20.03.2018