Javnozdravstveno e-Savjetovanje: Nacrt izmjena i dopuna Programa

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 15. siječnja 2018. godine otvorilo je e-Savjetovanje o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku. Javna rasprava traje do 14. veljače 2018. godine.

16.01.2018