[HZZO]Savjetovanje: Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite

Dana 19. veljače 2018. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja do 20. ožujka 2018. godine na e-mail adresu zainteresirana.javnost@hzzo.hr.

  • Nacrt Odluke o osnovama za sklapanje ugovora (.pdf)
  • Obrazloženje (.pdf)

20.02.2018