[HZZO] Vijesti 29.05.2020.

29.05.2020.

Novi lijekovi i nova suvremena pomagala uvrštena su na liste HZZO-a. 

U redovnoj proceduri na listu lijekova HZZO-a stavljena su 2 nova lijeka: prasugrel za sprječavanje aterotrombotskih događaja u bolesnika s akutnim koronarnim sindromom i lorlatinib za liječenje ALK + karcinoma pluća. Dodatno su na liste lijekova stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova.

Stavljanjem novih lijekova te novih  generičkih i kliničkih paralela na listu proširuje se spektar lijekova koji osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

Na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a stavljena su nova, suvremena pomagala iz skupine pomagala kod šećerne bolesti koja imaju mogućnost povezivanja s aplikacijom na pametnim uređajima.

Također su na Osnovnu listu pomagala stavljena i unaprijeđena pomagala nove generacije iz skupine pomagala za kretanje te istovrsna pomagala iz skupine pomagala za disanje, a kako bi se osiguranim osobama HZZO-a omogućila veća dostupnost različitih modela ortopedskih i drugih pomagala na koja ostvaruju pravo na teret sredstava HZZO-a.

 

HZZO je radi sprečavanja širenja koronavirusa (2019mCov) Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ osnovom upute Ministarstva zdravstva i za mjesec lipanj osigurao dodatnih 1.5 milijuna kuna. Napominjemo da je 1,5 milijuna kuna na mjesečnoj razini HZZO Klinici „Fran Mihaljević“ već osigurao i za ranije mjesece, za veljaču, ožujak, travanj i svibanj, za poduzimanje svih mjera sprečavanja širenja COVID-2019 virusa na području Republike Hrvatske.

 

29.05.2020.

S ciljem povećanja sigurnosti u prometu tijekom turističke sezone, HZZO je i ove godine za provođenje hitne medicine na državnim cestama ozlijeđenih i oboljelih osoba na području Republike Hrvatske od lipnja do rujna, osigurao potrebna sredstva, oko 6.8 milijuna kuna. Sredstva su namijenjena županijskim zavodima za hitnu medicinu koji će organizirati dodatne timove hitne medicine. Dežurstva će biti organizirana na 17 punktova na utvrđenim dionicama autocesta i na državnim cestama, na lokacijama: Brinje, Dugopolje Skradin, Split, Makarska, Baška voda, Podaca, Crikvenica, Pazin, Plitvička jezera, Tisno, Karlobag, Senj, Nin, Zadar, Novalja i Čilipi. Dežurstvo dodatnih timova hitne medicinske pomoći prema bit će organizirano za ukupno 89 dana, za razdoblje od 19. lipnja do 15. rujna 2020. godine od 00 do 24 sata.

 

29.05.2020.

U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske HZZO će i nadalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije nakon što u najkraćem roku provede javne natječaje za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije.

Također se nastavlja i financiranje rada pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine nakon što HZZO u najkraćem roku provede javne natječaje za financiranje pripravničkog staža zdravstvenih radnika navedenih zdravstvenih usmjerenja.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a, a sve u cilju što bržeg zapošljavanja doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika. 

 

 

01.06.2020

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica