[HZZO] Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja općih akata

Dana 14. lipnja 2018. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja s javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna do 14. srpnja 2018. godine na e-mail adresu zainteresirana.javnost@hzzo.hr.

 

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (.pdf)
  • Obrazloženje (.pdf)

15.06.2018