[HZZO] Savjetovanje: Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku med. rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući

Dana 9. svibnja 2018. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja s javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst nacrta Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući do 8. lipnja 2018. godine na e-mail adresu zainteresirana.javnost@hzzo.hr.

  • Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući (.pdf)
  • Obrazloženje (.pdf) ''

Izvor: HZZO.

10.05.2018