HZZO: Otvorena dva postupka internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata:

1. Dana 22. prosinca 2017. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Odluke o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite do 21. siječnja 2018. godine na e-mail adresu zainteresirana.javnost@hzzo.hr.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite (.pdf)

Obrazloženje (.pdf)


2. Dana 22. prosinca 2017. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti do 21. siječnja 2018. godine na e-mail adresu zainteresirana.javnost@hzzo.hr.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (.pdf)

Obrazloženje (.pdf)

Izvor: http://www.hzzo.hr/pravo-na-pristup-informacijama/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-opcih-akata/

28.12.2017