[HZZO] Novosti vezane za proceduru stavljanja lijekova na listu lijekova i nova pomagala

Novosti vezane za proceduru stavljanja lijekova na listu lijekova

Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, te načinu izvještavanja o njima, kojeg je propisao ministar zdravstva, stupio je na snagu 11. travnja 2019. godine. Njime je utvrđena obaveza HZZO-a da donese Odluku o načinu postupanja i rješavanja o zahtjevima odnosno prijedlozima za stavljanje lijekova na listu lijekova HZZO-a. Odlukom se podrobnije utvrđuju postupci prilikom rješavanja zahtjeva/prijedloga nositelja odobrenja, a sve s ciljem kako bi se detaljnije i jasnije razradile aktivnosti i od strane HZZO-a i od strane nositelja odobrenja. 

Pravilnikom je također utvrđena obveza HZZO-a donijeti Odluku o visini naknade za podnošenje zahtjeva/prijedloga u svezi stavljanja lijekova na listu lijekova HZZO-a, a koja predstavlja svojevrsni cjenik za spomenuto. 

I nadalje, Pravilnikom je propisano utvrđivanje novog Povjerenstvo za lijekove HZZO-a. Za razliku od prijašnjeg Povjerenstva, koje je brojilo 13 članova, novo broji 9 stalnih članova. Pored stalnih članova HZZO će posebnom odlukom imenovati i pridružene članove. (Izvor: HZZO]

__________

Nova pomagala uvrštena na Popis pomagala HZZO-a

Na Popis pomagala HZZO-a uvršteni su novi istovrsni medicinski proizvodi iz skupine pomagala za kretanje (invalidska kolica s posebnom prilagodbom i pripadajući rezervni dijelovi), te pomagala za urogenitalni sustav (anatomsku ulošci).

Na taj način HZZO je omogućio osiguranim osobama veći izbor pomagala na koje mogu ostvariti pravo, bez povećanja troškova.

Također je dopunjena indikacija broj 306 pridružena pomagalima Uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini uz dodatnu mogućnost mjerenja glukoze i ketona u krvi, te pripadajući senzor, a zbog potrebe praćenja ishoda liječenja od strane Povjerenstva za strategiju i liječenje bolesnika sa šećernom bolešću pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. (Izvor: HZZO]

18.04.2019

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica