HZZO: Novosti i natječaji

..NATJEČAJI                                                                                                                                         

- Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2019. godini (objavljeno 30.9.2019.)

- Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2019. godini (objavljeno 30.9.2019.)

- Obavijest o Popisu općih bolnica u kojima će se provoditi pripravnički staž u 2019. godini (objavljeno 26.9.2019.)

 

..NOVOSTI                                                                                                                                            

 

Kako je dogovoreno u pregovorima između Vlade RH  i sindikata zdravstva o povećanju cijene rada , HZZO je sukladno tome na odgovarajući način uskladio, tj  povećao cijene  zdravstvene zaštite svojim ugovornim partnerima.

Za standardne timove iz djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, povećana je cijena fiksnog troška u dijelu koji se odnosi na vrijednost rada.

Isto tako, uslijed povećanja cijena zdravstvene zaštite, povećani su i bolnički limiti i plaćanje za specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

 

Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) u razdoblju siječanj – lipanj 2019. iznosila je 3,65; od toga 1,83 na teret poslodavca, a 1,82 na teret HZZO-a. U istom razdoblju 2018. godine ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) bila je 3,53; od toga 1,77 na teret poslodavca, a 1,76 na teret HZZO-a.

Ovlašteni kontrolori HZZO-a u prvom polugodištu 2019. proveli su 2.612 kontrola bolovanja pri ugovornim subjektima i pritom pregledali 4.391 osiguranika te zaključili 1.412 bolovanja ili 32% kontroliranih bolovanja. Posebna povjerenstva za kontrolu bolovanja pregledala su 2.678 osiguranika i zaključila 1.241 bolovanja ili 46% kontroliranih bolovanja.

U prvom polugodištu 2019. sveukupno je pregledano 7.069 osiguranika i zaključeno 2.653 bolovanja ili 38% kontroliranih bolovanja. U prvom polugodištu 2019. pregledano 116 više osiguranika i zaključeno 197 bolovanja više nego u istom razdoblju prošle godine.

 

HZZO je donio Odluku o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom osnovom Javnog natječaja iz 2019. godine, objavljen dana 26. srpnja, 7. i 9. kolovoza 2019. godine.

Na spomenuti Javni natječaj pristigao je ukupno 321 zahtjev doktora medicine za financiranje rada pod nadzorom. Istovremeno na natječaj se javilo 516 zdravstvenih ustanova. Svi pristigli zahtjevi zadovoljavaju formalne uvjete Javnog natječaja.

U prijedlogu Liste prvenstva uvrštena su 288 kandidata – doktora medicine, dok je u prijedlogu popisa prijavljenih kandidata koji nisu uvršteni u Listu prvenstva uvršteno 33 kandidata – doktora medicine, od kojih su 4 kandidata odustala od prijave na natječaj (dobili su specijalizaciju).

Kandidati koji nisu uvršteni u Listu prvenstva mogu u roku od osam dana od dana objave rezultata natječaja uputiti novi zahtjev za financiranje rada pod nadzorom za jednu od 228 zdravstvenih ustanova u kojima je ostalo nepopunjenih mjesta ili za odabranu ugovornu privatnu ordinaciju obiteljske (opće) medicine.

HZZO je također donio i Odluku o izboru pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Javnog natječaja iz 2019. godine, objavljen dana 26. srpnja 2019. godine.

Na ovaj Javni natječaj pristiglo je ukupno 89 zahtjeva za financiranje pripravničkog staža.

Svi pristigli zahtjevi zadovoljavaju formalne uvjete Javnog natječaja.

U prijedlogu Liste prvenstva pripravnika uvršteno je svih 89 kandidata i to: 85 doktora medicine, 3 magistra farmacije i 1 magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a, a sve u cilju što bržeg zapošljavanja doktora medicine i drugih odabranih zdravstvenih radnika.

 

S ciljem povećavanja dostupnosti i mogućnosti većeg izbora pomagala za osigurane osobe, HZZO je na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala stavio nova istovrsna pomagala u skupinama obloga za rane, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za govor i pomagala za urogenitalni sustav.

Na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala stavljen je i potrošni materijal za inzulinsku pumpu. Isto tako, omogućeno je da ubuduće osobe koje su na teret HZZO opskrbljene mehaničkim insuflatorom/eksuflatorom za kućnu uporabu također na teret HZZO-a budu opskrbljene i aspiratorom i aspiracijskim kateterima.

 

U redovnoj proceduri na listu lijekova HZZO-a stavljeno je 8 novih lijekova: za liječenje dijabetesa, sindroma kratkog crijeva, akutne limfoblastične leukemije, raka pluća, raka dojke, psorijaze, mišićne distrofije te amiotrofične lateralne skleroze.

Proširene su indikacije lijekova koji se već nalaze na listi lijekova, tako da će se na teret HZZO-a moći primjenjivati, između ostalog, imunoterapija za prvu i drugu liniju liječenja metetastatskog neskvamoznog karcinoma pluća nemalih stanica.

Na osnovnu listu lijekova stavljeno je dodatnih 28 lijekova u 59 pakiranja, a na dodatnu listu lijekova 11 lijekova u 14 pakiranja koji su generičke paralele, kombinacije i dodatni oblici već postojećih lijekova na listi.

 

02.10.2019