[HZZO] Niže cijene lijekova na osnovnoj listi i niže cijene doplata na dopunskoj listi

Dana 3. rujna 2019. godine, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio je informaciju o nižim cijenama lijekova na osnovnoj listi i nižim cijenama doplata na dopunskoj listi lijekova.
Više na poveznici:

09.09.2019