[HZZO] Niže cijene lijekova na osnovnoj listi i niže cijene doplata na dopunskoj listi

Dana 3. rujna 2019. godine, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio je informaciju o nižim cijenama lijekova na osnovnoj listi i nižim cijenama doplata na dopunskoj listi lijekova.
Više: OVDJE.
 
"Narodne novine" br. 83/2019 od 5. rujna 2019.:
 

09.09.2019