[e-Savjetovanje] Utvrđivanje pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu, s Konačnim prijedlogom zakona

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 07. veljače 2019. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu, s Konačnim prijedlogom zakona. Javna rasprava traje do 22. ožujka 2019. godine.

08.02.2019