[e-Savjetovanja] U tijeku su tri javna savjetovanja vezana za djelatnost zdravstva

Na portalu e-Savjetovanja u tijeku su tri savjetovanja koja traju od 14. kolovoza 2019. godine do 13. rujna 2019. godine:
 
Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove:
 
Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o načinu, uvjetima i postupku za davanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti:
 
Savjetovanje o Nacrtu odluke o donošenju mreže telemedicinskih centara:

19.08.2019