Drugo čitanje Zakona o zdravstvenoj zaštiti na sjednicama dvaju saborskih odbora

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku:
Četvrtak, 18. listopada 2018.
8.30 (dvorana Stjepana Radića) - 54. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Predloženi dnevni red je:
- ovjera zapisnika s 51. i 52. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 379;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 380;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 381; 
4. RAZNO.
 
Odbor za zakonodavstvo:
Srijeda, 17. listopada 2018.
8.30 (dvorana Ivana Mažuranića) - 72. sjednica Odbora za zakonodavstvo. Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 71. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROIZVODNJI, REMONTU I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, prvo čitanje, P.Z. br. 444; 
2. PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 447;  
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 348; 
4. PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 441; 
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROBACIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 312; 
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNA TEKSTA I DODATAKA OD II. DO IX. PROTOKOLA O SUZBIJANJU ZAKISELJAVANJA, EUTROFIKACIJE I PRIZEMNOG OZONA IZ 1999. GODINE UZ KONVENCIJU O DALEKOSEŽNOM PREKOGRANIČNOM ONEČIŠĆENJU ZRAKA IZ 1979. GODINE I DODAVANJE NOVIH DODATAKA X. I XI., drugo čitanje, P.Z. br. 442; 
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 443; 
8. IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI; 
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 379; 
10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 380; 
11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/745 O MEDICINSKIM PROIZVODIMA I UREDBE (EU) 2017/746 O IN VITRO DIJAGNOSTIČKIM MEDICINSKIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 381; 
12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIČARAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 357; 
13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 383;
14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 378.

16.10.2018