Investicijski forum ZDRAVLJA i TURIZMA Adriatic regije

Investicijski forum zdravlja i turizma Adriatic regije, Zagreb 12.-13.10.2017. Forum okuplja predstavnike zdravstvene i turističke struke, te pre ...

{NAJAVA} 03. i 04.11.2017. Bolnica Rovinj i Medicinski fakultet u Osijeku - glavni organizatori Annual Congress of the International Academy of Manual/Musculoskeletal Medicine u Rovinju

Iznimna nam je čast najaviti da je Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju 'Prim.dr. Martin Horvat' Rovinj, u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveuč ...

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica