[NOVOSTI] Ministarstvo zdravstva i HZZO

A. Ministarstvo zdravstva: Javni poziv za (su)financiranje projektne dokumentacije 2018. - zdravstveni turizam:   B. Hrvatski zavod za zdrav ...

Drugi međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane - Opatija, 13.11.–16.11.2018.

Drugi međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane Opatija, 13. do 16. studenoga 2018.     Potaknuti velikim interesom k ...