{NAJAVA} 03. i 04.11.2017. Bolnica Rovinj i Medicinski fakultet u Osijeku - glavni organizatori Annual Congress of the International Academy of Manual/Musculoskeletal Medicine u Rovinju

Iznimna nam je čast najaviti da je Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju 'Prim.dr. Martin Horvat' Rovinj, u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveuč ...

NN 99/2017: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

  U "Narodnim novinama" br. 99, od 6. listopada 2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i ...