e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 o novoj hrani

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 27. lipnja 2017. godine otvorilo je javno . Javna rasprava traje do 27. srpnja 2017. godine.

HZZO: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

21. lipnja 2017. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pr ...