27.11.2017.: Parafiran Temeljni kolektivni ugovor za javne službe

Zagreb, 27.11.2017. (HRT) Parafiran je konačni prijedlog Temeljnoga kolektivnog ugovora (TKU) za javne službe i njegova primjena počinje od ...

NN 116/2017: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

U "Narodnim novinama" br. 116/2017. od 24. studenog 2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i nač ...