106. sjednica Vlade Republike Hrvatske, 12.07.2018.

Sa 106. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 12. srpnja 2018., izdvajamo točke dnevnog reda vezane za zdravstvo: Prijedlog odluke o dava ...

[MiZ] Zakon o suzbijanju zlouporabe droga: e-Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 6. srpnja 2018. godine otvorilo je javno e-. Javna rasprava traje do 21. kolovoza 2018. godine.