[NN 20/2018] Objavljena tri važna zdravstvena dokumenta

U "Narodnim novinama" br. 20/2018 od 1. ožujka 2017., objavljeni su slijedeći dokumenti: 1. Izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe ...

[UPUZ.HR] Zahvala mr.sc. Dragutinu Korošecu, dr.med.vet.

Povodom odlaska u mirovinu našeg uvaženog, dugogodišnjeg predsjednika Stručnog društva ljekarni mr.sc. Dragutina Korošeca, dr.med.vet., direktor ...