183. sjednica Vlade RH - Zakon o zdravstvenoj zaštiti, konačni prijedlog

Sa 187. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 10. listopada 2019. godine, izdvajamo točku dnevnog reda vezanu za zdravstvo:

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona     

 

15.10.2019