133. sjednica Vlade Republike Hrvatske, 20.12.2018.

Sa 133. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 20. prosinca 2018., izdvajamo točku dnevnog reda vezanu za zdravstvo:

5. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala : 133 - 5.pdf

21.12.2018