124. sjednica Vlade Republike Hrvatske, 09.11.2018.

Sa 124. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 9. studenog 2018., izdvajamo točku dnevnog reda vezanu za zdravstvo:

1.2.      Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija planova za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem, za:
                         e) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 124 - 1.2. e.pdf 

14.11.2018