116. sjednica Vlade Republike Hrvatske, 27.09.2018.

Sa 116. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 27. rujna 2018., izdvajamo točku dnevnog reda:

15. Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana u 2017. godini: 116 - 15.pdf

28.09.2018