115. sjednica Vlade Republike Hrvatske, 20.9.2018.

Sa 115. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 20. rujna 2018., izdvajamo točke dnevnog reda relevantne za zdravstvo:

 

 
Točka 4.: Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima:
 
Točka 12.: Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018.-2020. 
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2018/09%20rujan/115%20sjednica//115%20-%2012.pdf
 
Priopćenje sa zatvorenog dijela 115. sjednice, izvadak:
''Doc. dr. sc. Dario Nakić imenovan je članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koji se imenuje kao predstavnik osiguranih osoba Zavoda, umjesto dosadašnjeg člana Upravnog vijeća prim. Stjepana Bačića, dr. med., koji je preminuo.''
https://vlada.gov.hr/vijesti/priopcenje-sa-zatvorenoga-dijela-115-sjednice-vlade/24422

21.09.2018