112. sjednica Vlade Republike Hrvatske, 30.08.2018.

Sa 112. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 30. kolovoza 2018., izdvajamo točke dnevnog reda relevantne za zdravstvo:

  • Točka 2. Nacrt prijedloga zakona o podacima i informacijama u zdravstvu (EU): 112 - 2.pdf
  • Točka 3. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ (EU)112 - 3.pdf  
  • Točka 14.3.  Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske: pitanje Peđe Grbina, u vezi s osnovnom listom lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje: 112 - 14.3.pdf

Priopćenje sa zatvorenog dijela 112. sjednice, izvadak:

''Vlada je imenovala predsjednika i članove Povjerenstva za unaprjeđenje sveobuhvatne zaštite zdravlja djece, kao predstavnike tijela državne uprave i institucija. Prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., imenovan je predsjednikom  Povjerenstva po položaju, dok su članovima imenovani: Sanja Predavec, Ivana Tonković, Momir Karin, Vedrana Šimundža Nikolić, mr. sc. Dragan Josipović, Mirna Jušić, mr. sc. Davor Huška, Tatjana Bekić, dr. med., Davorka Osmak-Franjić i Ljiljana Vuletić.''

 

31.08.2018