107. sjednica Vlade Republike Hrvatske, 19.07.2018.

Sa 107. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 19. srpnja 2018., izdvajamo točku dnevnog reda vezanu za zdravstvo:

12. a) Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske107 - 12 a.pdf  

 

19.07.2018